Publikationer

se også afsnit “På skrift”

2015: “Broderede Mesterværker” sammen med mag. art Kirsten Rykind-Eriksen. Om broderiets historie og de folkelige billeders rolle og betydning som en del af kulturhistorien. 70 s. ill. ISBN: 978-87-88376-86-9. Udgivet af forfatterne i samarbejde med Museum Sønderjylland-Arkæologi Haderslev med støtte fra Velux Fonden.

2014: ”Krigen i Haderslev” – Eksskolebrødre og –søstre blandt venner 1974-84. Udg. Eksskoleprojektet.Med støtte fra bl.a. Haderslev Kommune og Haderslev Kunstforening  ISBN 978-87-997367-0-6, Forfatter og redaktion Hans V Bang. Rostrum fotografering Kira Bang-Olsson.

2003: Drømmepaladset, danske biografer gennem 100 år, CD-Rom, udg. DDV, redaktør.

2002: 25 år med levende billeder, udg. dfi/videoværkstedet, ISBN 87-983449-7-8, redaktør.

2002: Shorts, experimentals and Documentaries, 12. ed. Udg. DDV, redaktør.

2000: Screening 2000, udg. DDV, redaktør s.m. Gunhild Hall og Bjørn Stephensen

1998: Jørgen Roos, – et liv som dokumentarist, udg. Dokfilmakademiet & DDV, redaktør s.m. Karl Jensen ISBN 87-983449-5-1

1997: DDV fra mange kilder, de første 20 år, udg. DDV, redaktør.

1995: Dansk film og forevisning gennem 100 år, udg. Museet på Koldinghus, ISBN 87-87152-25-8, medredaktør.

1993: A world of video, værkkatalog 1987-1993, ISBN 87983449-8-6 udg. DDV, redaktør .

1992: Video i Danmark, forf. Lars Movin, udg. DDV, redaktør.

1987: Det Danske Videoværksted 10 år og hva’ så?, værkkatalog 1977-87, ISBN 87-7419-432-1, Drama, redaktør.

1986: Nordic Video Handbook, ISBN87-7419-425-9, udg. DDV, redaktør.

1978-1983: Dansk Videotidsskrift, Nordisk tidsskrift for lokal-tv og av-kommunikation: ISSN 0106-8849. redaktør sammen med bl.a. Torben Søborg, Peter Louis-Jensen, Alf Holder og Ole Prehn.