Olie på pap, maleri af Julius Tuxen. Motivet er fra Ribe, med pavillion og anløbsbro th. i haven, bag det der i dag er Ribe Kunstmuseum. Museet fik sit hjem i 1891, industrimanden Balthazar Giørtz’ pragtfulde villa ved Ribe Å.
Det lille billede er et detailleret romantisk værk med den stemning i områderne omkring vandveje i Ribe by, som kan opleves den dag i dag.
Julius Tuxen (1820-1883), født København, uddannet toldassistent, først i hertugdømmerne (Slesvig og Haderslev) og efter 1864, nord for den daværende dansk/tyske grænse. I Weilbachs Kunstnerleksikon nævnes et ”Parti med Skibbroen i Ribe” 1878, så det viste billede må regnes for at være fra samme tid.
Fundet i genbrugsforretning 2019. I rimelig stand.