På skrift

Her et udvalg af artikler m.v. som jeg har forfattet i årenes løb:

2023:

Historien bag Kunsthuset, en lille folder om de 4 bygninger som oprindelig var Havnemesterens kontor, bolig og havnearbejdernes skifterum, samt den Kgl. Vejerbod.  Under udarbejdelse pt..

2023:

Det kunne godt lade sig gøre ude i den sønderjyske provins”, en samtidshistorie om Det Danske Videoværksted i Haderslev 1977-2003, hvorfra og hvortil, s. 83-103, ill. Forlaget Gammelting, ISBN 987-87-90077-45-7

2021:

”Haderslev malere gennem 150 år”, om arkitekturmaleren Heinrich Hansen, Heinrich Heger, Ole Kruse, brødrene Wassner, A. P. Didrichsen, N.V. Dorph, Jørgensen, Løjt, Toft Andersen, familien Mück, og Johannes Christian Nielsen. s. 101 – 118.ill.  Forlaget Gammelting, ISBN 987-87-90077-42-6.

2019: “Hvad blikdåserne gemte”, i Langs Fjord og Dam. Forlaget Gammelting. Fås bl.a. hos Museum Sønderjylland, arkæologi Haderslev eller Historie Haderslev.

2016: “En tur gennem Slotsgade” i Haderslev, artikel i Langs Fjord og dam, side 39-55 Forlaget Gammelting. Fås bl.a. hos Museum Sønderjylland, arkæologi Haderslev eller Historie Haderslev.

2016: “Refleksioner over kreativitet og talentudvikling”, essay. (Klik på titel for at læse)

2015: “Et frugtbart årti i Haderslevs Nyeste Historie”, artikel og perioden 1974-1984 med fokus på avant garde kunsten i Haderslev. 26 s. illustreret. i den lokalhistoriske bog “Langs Fjord og dam”, 2015. ISBN: 978-87-90077-37-2. Forlaget Gammelting, fås bl.a. hos Haderslev Museum .

2015: “Broderede Mesterværker” af Hans V Bang oig Kirsten Rykind-Eriksen. Om de folkelige broderede skilderier(billeder).70 s. A4 gennemillustreret. udgivet af Museum Sønderjylland- arkæologi Haderslev. ISBN 978-87-88376-86-9. Kan købes gennem Haderslev Museum og Arnold Busck.

2014: ”Krigen i Haderslev”-Eksskolebrødre og -søstre blandt venner 1974-84 Eksskoleprojektet . ISBN 978-87-997367-0-6. 70 s. ill. Kan købes på historiehaderslev.dk til 50kr + forsendelse.

2013: ”Filmtalentudvikling fra alle 1987: Det Danske Videoværksted, 10 år, og hva´så?, værkkatalog, red. Hans V Bang, 1987, forlaget Drama, ISBN 87-7419-432-1, 120 sider, ill. kanter, i OnEdge, Knowledgelab, SDU

2011: Dansk -Tysk filmproduktion, kronik 1, i Flensborg Avis, 22. oktober.

2011: Dansk tysk film efter 1920, kronik 2, Flensborg Avis, 24. oktober

2008: Ruinen på film, artikel i Ruiner, fascination og fantasi, udg. af Museet på Koldinghus, ISBN 978-87152-57-0

2005: Det åbne filmstudie, i Nordsjællandske Sommerglæder, udg. Frederiksborg Amts Museumsråd

1998: ”Lets Take Them Seriously!” i House of Imagination, Children and culture in Denmark, med artikel om børn og film. Udg. Kulturministeriet. ISBN 87-87882-38-8

1997: Fra mange kilder…Levende billeder, fortællinger, ord i anledning af Det Danske Videoværksteds første 20 år. 48 s. +33 sider om film, ill. Redaktør Hans V Bang/Gunhild Hall.

1994: Drømmenes huse, et strejftog gennem den danske biografshistorie, i kataloget til Drømmepaladset.

1994: A World Of Video, værkkatalog 1987-1993, red. Hans V Bang, Det Danske Videoværksted, dansk/engelsk, ISBN87-983-449-8-6, 124 s. A4 ill.

1987: Det Danske Videoværksted, 10 år, og hva´så?, værkkatalog, red. Hans V Bang, 1987, forlaget Drama, ISB N 87-7419-432-1, 120 sider, ill.

1984: Skole og samfund, i Børn og bøger april 1984.

1983: Når TV er mere radio end TV, kommentar, Kristeligt Dagblad, 23. april.

1983: Billedundergrunden burde bruges af Danmarks Radio, indlæg i Kristeligt Dagblad, 19. april

1983: De rigtige øjne med, kommentar, Kristeligt Dagblad, 17.april.

1983: Prøv at lytte til radioen, kommentar, Kristeligt Dagblad. 14 april.

1983: Den daglige afmagt i TV-Avisen, kommentar i Kristeligt Dagblad, 12, april.

1983: TV-avisen går sjældent i dybden, tv-kommentar, Kristeligt Dagblad, 10. april

1983: Mangel på levende billeder i TV, tv-kommentar, Kristeligt Dagblad 9. april

1983: Det Danske Videoværksted, af Hans V. Bang, artikel i Kalejdoskop (Svensk) 3+4 1983 med tema om videokunst i Norden.

1982: Video kan gøres til folkets medium, debatindlæg, Jyske Tidende, 20. maj.

1982: Børnenes egen kulturhistorie, anmeldelse i Børn og Bøger Marts 1982.

1982: Hellere tænde et lys i mørket end forbande mørket!, anm. af Børn, drama og teater, i Børn og bøger april 1982

1982: Børn, unge og video- et nyt makkerpar i hverdagen, i Video eller videoti- et debatoplæg udg. Danmarks Biblioteksforening.

1981: En førsteudgave(Anmeldelse af Tomaso Albinoni pladesæt), Vestkysten, 6. januar.

1980: Sønderjylland- et kulturelt Tomrum(kommentar til regionalplans udg.), kronik, Jydske Tidende, 25. april.

1980: En virkelig hændelse, kronik om kollektiv trafik, Jydske Tiedende,24. juli.

1980: Teori og praksis i den sociale brug af foto, film og video, Film UV-sept. 1980 14 arg. No. 60.

1978: Det nye medium-video, kronik i Jydske Tidende, 15. august.

1978: Et praktisk eksempel på børnekulturens muligheder, kronik, Folkebladet, 17.april.

1978: Et ”hus” i London, kronik, Vestkysten, 22. april.

1978: Video og sparetider, Folkeskolen 19. Januar.

1978: Lav dit eget TV-program, interview i Vejle Amts Folkeblad, 14. januar.

1977: Om huse i almindelighed og Sønderborghus i særdeleshed, i brochure udgivet i anledning af åbningen af Sønderborghus som kulturhus.

1977: Levende Billeder i lokalmiljøet, kronik, Jyske Tidende, 13.December.

1977: Et kommunalt nærdemokrati,(anmeldelse af Betænkning om emnet), Jyske Tidende, 20.november.

1977: L. N. Hvidt- en frihedens forkæmper, Kronik, Jyske Tidende 27. oktober.

1977: Sønderjyllands Fremtid, kronik, Jyske Tidende, 19.Oktober.

1977: Menneskeligt dokument,(anmeldelse af Hans Henrik Hvidt: Om maleren Daniel Hvidt) Midtjyllands Avis , maj.

1977: Husmanden fra Silkeborg, portræt i Aarhus Stiftstidende 23. januar.

1977: Aktivitetshuse, medborgerhus og forsamlingshuse, kronik i Kolding Folkeblad, 29. januar.

1976: Fællesskab og solidaritet – floskler og realiteter??, Kronik om kulturhuse i Vestkysten 11.december.

1975: 8.klasse har lavet deres egen western, interview, Midtjyllands Avis 2.juni-.

1974: En magisk aften, musikanmeldelse i Midtjyllands Avis 29. maj.

1974: Sprudlende musikprogram I Århus, festugekommentar i Midtjyllands Avis 29. august.

1974: Filmudstilling i Bio, Midtjyllands Avis 4.april.

1974: Studerende protesterer, – om uddannelsesbesparelser fra regeringen, Midtjyllands Avis, 19. januar .

1974: Koncert anmeldelse, Midtjyllands Avis 25. november.

1974: Kunst og kultur så selvfølgeligt som mursten(Omtale af åbningen af kulturhuset Vaskehuset i Silkeborg. 15. november. Journalist artikel.

1974: Div. Koncert og pladeanmelder i Midtjyllands Avis, 9.oktober, 8.november, 2.december.

1974: Århus Festuge-kun for finkultur, Midtjyllands Avis, læserbev, 13.september.

1974: Boganmeldelser i Lærerstuderendes Landsblad, Januar.

1973: Festlig kirkekoncert, -om julekoncert i Silkeborg Kirke, Midtjyllands Avis, 6.december.

1973: Roen og den indre harmoni, interview med organist Lars Kruse, Midtjyllands Avis 3. oktober.

1973: Det absolutte nederlag, anmeldelse af Helmuth Leckbands ”Krigsfangelazatettet i Tomanekajgaden, Midtjyllands Avis, 16. november.

1973: Noget nær det forunderlige, -konvcert af Flemming Dreisig, Midtjyllands Avis 31. august.

1973: Appel til verdens ungdom, fra 10 Verdensungdomsfestival i Berlin (DDR), Midtjyllands Avis 25. august.

1973: Mange tusinde unge til festival, om Verdensungdomsfestivalen i Berlin (DDR) 18. august.

1972: Det er idag som for 50 år siden, interview med den irske folkesanger Sam Lunch, Midtjyllands Avis,  november.

1971: Utilfredshed med den nye læreruddannelse, politisk kommentar, Morgenavisen, Jyllands Posten, 24.oktober.

1971: Det politiske menneske uddør, kommentar på ”Ung i dag”, Morgenavisen Jyllandsposten 28. januar.

1971: Holder hof for sympatisører, om Eldridge Cleaver i Algeriet, Ung I dag i Morgenavisen Jyllandsposten.

1970: En samling artikler om ”Det andet Amerika”, anm. af Countdown, Morgenavisen Jyllandsposten, 27. december.

1970: Ungt initiativ i ”Stalden”(om jazz hus i Silkeborg),MorgenAvisen Jyllands Posten 25. marts.

1970: Magtens brug er ægte revolutionært, om Herbert Marcuse, Morgenavisen Jyllands Posten 13. december.

1970: Ungdom, Mystik og religion, Ung I dag, Morgenavisen Jyllands Posten, 1. november.

1970: Om mikro-makro kost, Ung I dag på Morgenavisen Jyllands Posten, 18. oktober.

1970: Fra kærlighed over vold til?, om beatgenerationen, Morgenavisen Jyllands Posten, 11. oktober.

1970: Joan Baez’ ikke voldsskole i Californien har succes, i Ung i dag, Morgenavisen Jyllandsposten, 20. september.

1969: Haves: Oldtidskundskab, Ønskes: Individualisme, Ung i dag, Morgenavisen Jyllands Posten. 20 juli.

1969: I går kærlighed i morgen vold?(Om beatkulturen), Midtjyllands Avis 1.februar.

1969: Ikke-Volds-skolen(Om Joan Baez) Politiken, Dus siden, 5. januar.

1969: De evige stude, digt i anledning af studenterudspring, dus siden, Politiken, 15. juni.

1969: Up to date, digt, dus siden, Politiken 4 maj.

1969: Ideen der blev væk: HF, dus siden, Politiken 8. juni.

1968: Næstekærlighed er farlig for det bestaaende samfund, om Herbert Marcuse, Midtjyllands Avis 8. oktober.

1968: Et Styrket behov for NATO-Bluff, leder om Frank Oswald i Midtjyllands Avis 14. september

1968: Alsidigt kollektivt kunstner-miljø(Om Galleriet, Århus)Politiken, Dus-siden 13. september.

1968: Christianshavn- de unges stad? Politiken, dus siden, 11.august.

1968: Sådan laver man et blad(Om undergrundsbladet Hætsjj) Politiken, dus siden 3.august.

1968: Anarkister risikerer 2års fængsel for hjælpearbejde,(om studenter faktionen Zenith, ej trykt)Politiken, 28. juli.

1968: Kultur Ja- Ungdom NEJ!(om uro i forbindelse med ungdomshuse), 14. juli.

1968: Kunst i dag, affald i morgen,(anmeldelse af ta’2-6), Politiken, Dus siden 23.juni.

1968: Idealisme på Glittet papir(om undergrundsbladet KARUNA), Politiken, dus siden, 2.juni.

1968: MiniMao i Castroformat(om Che Guevara), Politiken, dus siden 21. april.

1968: Fædre…digt, Politiken, Dus siden. 14.april.

1968: Hypnotiserende Øst-Vest duo(om Wolf Biermann og Woflgang Neuss)Politiken, dus siden 7.april.

1968: Psykedeliske floskler, Politiken dus siden, 17.marts.

1968: Sådan laver man et blad(Om undergrundsbladet Hætsjj) Politiken, dus siden 3.august.

1968: Anarkister risikerer 2års fængsel for hjælpearbejde,(om studenter faktionen Zenith, ej trykt)Politiken, 28. juli.

1968: Kultur Ja- Ungdom NEJ!(om uro i forbindelse med ungdomshuse), 14. juli.

1968: Kunst i dag, affald i morgen,(anmeldelse af ta’2-6), Politiken, Dus siden 23.juni.

1968: Idealisme på Glittet papir(om undergrundsbladet KARUNA), Politiken, dus siden, 2.juni.

1968: Betjent med kvalme, om politifolk og vietnamdemoer, dussiden, Politiken, 12. maj.

1968: Væk med ligegyldigheden, dus siden, Politiken, 12.maj.

1968: Også i Rom, fokus artikel om og med aktører(bla. professor Guido Cologero) i det italienske studenteroprør

1968: MiniMao i Castroformat(om Che Guevara), Politiken, dus siden 21. april.

1968: Fædre…digt, Politiken, Dus siden. 14.april.

1968: Hypnotiserende Øst-Vest duo(om Wolf Biermann og Woflgang Neuss)Politiken, dus siden 7.april.

1968: Psykedeliske floskler, Politiken dus siden, 17.marts.