Aktuelt

 • Maj 2023. Kurator på udstilling af Karl Johann Berkwills værker fra Historisk Arkiv, med åbning 4. maj i Musikhuset, Haderslev.Fratræder formandsposten i Haderslev Kunstforening, efter 6 år som formand og derfor også bl.a. udstillingsarrangør, løbende opgaver i samarbejde med foreningen fortsættes.
 • Fratrådte som formand for Haderslev Kunstforening. 30/3.
 • Modtager 29 april 2023, kulturprisen fra Haderslev Kommune, Kultursamvirket.
 • April 2020. Har nu været tilknyttet Historisk Arkiv en del år, fundamentalt i forbindelse med overspilninger af 16mm og 35mm filmmaterialer, men også inddateringer af filmmaterieler på arkiv.dk. I forbindelse med markeringen af Genforeningen i 1920, har indsatsen ligget på udstillings siden, med bl.a. udstillingen på Haderslevs gamle rådhus i Lavgade, i den tidl. byrådssal, som også rummede et afstemningssted i 1920. Her opbyggede vi tre tableauer over 3 Haderslev-familier, en tysksindet, en dansksindet og et sammenbragt dansk/tysk par og deres mere eller mindre svære valg d. 10. Februar 1920.
  Udstillingerne byggede på dagbøger, print materialer m.v. gældende de tre familier, og selve opbygningen af tableauerne blev for arbejderfamilien  Mosegaard, det aktive køkken med divaneser, hvor den tyske frue skrev meget af sine ting til børn, en dagligstue for drejer og møbelsnedker Adolphsen og lægeværelset for læge, dr. Meyer. Udstillingen blev godt besøgt af flere end 2400 gæster inden den, på grund af Coronaen, måtte lukke. Udstillingens inventar er fra genbrugsbutikker, donationer og andet og blev ikke opstillet som et museum, men som et rum hvor man kunne sidde i alle møbler og læse nytryk af samtidige aviser eller andet læse stof. Alle skuffer i kommoder, chatoller og skabe indeholdt informationer, genstande, tryk og lign. fra samtiden i Haderslev.
 • Det blev også til flere udstillinger i Apotekergade 11, med minibiograf, skiftende tematiske udstillinger om f. eks. den danske brigade der indtager Haderslev i 1920, de nødpenge der var i brug, plebiscit frimærkernes historie og meget mere. Der skulle også havde været en udstilling, den digitale stemmeboks og familier fra bl.a. Kolding og Haderslev. På grund af virushinderinger er det endnu uklart hvornår de oprindelige planlagt udstillinger finder sted.
 • Haderslev Kunstforening, hvor jeg er  tidl. formand, har også båret præg af coronaperioden, men har i 2020 og 23 rummet flere interessante udstillinger , program for 2023/24 vil kunne ses fra slut juli. Augustudstillingen med Hardy Brix ses på   http://www.haderslevkunstforening.dk.
 • Foredrag
  Det sker at jeg holder foredrag, og jeg skulle have holdt et foredrag. sidst i marts skulle foredraget “Fra hertugdømme, over rollen som preussisk provins til en del af Danmark”, om Slesvig fra 1864 til 1920. Det blev hindret af den usynlige virus.
 • Har tidl. holdt foredrag om Byen Berlin gennem 800 år og Kunst i Haderslev samt sidst “Mit liv med film” eller “Hans og filmen”. Her fortæller jeg, rigt med billeder, om min første filmoplevelse, filmlæreruddannelsen, ophold på Filmskolen, produktion af spillefilm, 26 år som produktionsleder på Det Danske Videoværksted, senere direktør for Handicapfilmfestival i Kolding, underviser i praktisk produktion Må Medievidenskab , SDU, Odense. og nu som konsulent for Historie Haderslev, de sidste 4 år.
 • November 2018
   “Langs Fjord og dam” bl. a. med en artikel, som jeg har skrevet om “Hvad blikdåserne gemte” en række særlige film som Historie Haderslev s av-afdeling har modtaget i løbet af 2018 og som bl.a. rummer tyske film af forskellige folkeoplysende indhold udsendt i perioden 1936-1942. Det er dog ikke lykkedes at finde ud af hvorfor de er fundet i nærheden af Haderslev og til hvilket formål de er benyttet.  Dog vides det, at Haderslevhus; “Bürgerverein zu Hadersleben”, i Slotsgade 33 havde den tyske værnemagt som beboere og at der blev vist film.
 • D. 18. maj slog Haderslevhus dørene op til festligholdelse af stedets 180 års dag. Den første bygning fra 1700 tallet der i 1838 blev købt med det for øje at skabe et samlingssted for det tyske mindretal  helt om til 2004. Huset er overtaget af en driftig familie med planer for et folkeligt forsamlingshus. Se mere på www.haderslevhus.dk. Til denne lejlighed er der udarbejde en lille historisk udstilling som er skabt med materialer(kopier) fra Historisk Arkiv og researched af undertegnede. Den ses bl. a. i Haderslevhus restaurant.

Slotsgade 25

 • Der arbejdes fortsat med bogen om “Slotsgade 25”, satser på den kan udkomme i løbet af 2019. Skulle nogen ligge inde med billeder og andet visuelt materiale fra perioden 1982 til 2000, vil jeg gerne høre nærmere. I forbindelse med genåbningen af Slotsgade 25/SG25 som studenter og kulturhus, blev jeg inviteret til at causere over perioden 1982- og frem.
 • Broderede Mesterværker - bogBogen til udstillingen  Broderede mesterværker, med tekster af Kirsten Rykind-Eriksen og Hans V Bang fås på Museet og ved henvendelse til hans v bang. ISBN 978-87-88376-86-9 . Den rummer et væld af illustrationer, introduktion til emnet, broderiverdenen og den centrale artikel om de folkelige billeder i broderi. Bogen er på 60 sider heri ses også sammenstillinger af broderier og deres originale forlæg, så man kan se hvorledes mønsterfolket har transformeret billedkunst til korssting – tidl. tiders pixilering! 50 kr. + forsendelse.