Andet kulturarbejde

Det udadvendte kulturarbejde har altid haft min interesse, det har givet sig udslag i mange aktiviteter hvis væsentligste manifestationer må siges at være Kulturhuset Vaskehuset i Silkeborg, Silkeborg Filmklub, Slotsgade 25 og Det Danske Videoværksted.

Var i 20172018, fmd. for arbejdsgruppen vedr. gavlkunst under Billedkunstrådet for Haderslev kommune, medlem af bestyrelsen for Haderslev Kunstforening, deltidsmedarbejder på Historie Haderslev/Historisk Arkiv for Haderslev Kommunes AV-afdeling med speciale i film og filmmateriale. Medlems Kulturelt Samvirke for Haderslev Kommune 2018-2022, med kunst som særligt arbejdsområde. Arbejder pt.  på bog om kulturhuset Slotsgade 25, det andet Kulturhus i Haderslev 1982- 2006.

Biografer:                                                                  

Biografer (filmrum) har altid haft stor betydning for mig. Siden opholdene i Kosmorama i Sønderborg i begyndelsen af 60’erne til etablering af de første egentlige visninger i Vaskehuset i Silkeborg, Bio 25 i Slotsgade 25 i Haderslev og sidst Garagebio i tilknytning til Det Danske Videoværksted, har jeg holdt af at se film, vise og formidle film, korte, lange, små og store, eksperimentelle og bare skæve. Det har været rigtig godt.

Foredrag, bl.a.:

2014/15: Baggrunden for udstillingen “Krigen i Haderslev”

2011: ”Rids af fascinationen af de levende billeder, fra fjernøstens skyggespil til vor tids fantasy- og science fiction film”, bl.a. Medievidenskab,SDU.

2008: ”Ruiner på film – en overset markør”, Muset på Koldinghus, slot.

2004: ”Berlins historie,- fra kongeby til moderne hovedstad”. Medievidenskab, SDU o.a.

2006: ”Den dokumentariske film”, Medievidenskab, SDU o.a.

Fund

Olie på pap, maleri af Julius Tuxen. Motivet er fra Ribe, med pavillion og anløbsbro th. i haven, bag det der i dag er Ribe Kunstmuseum. Museet fik sit hjem i 1891, industrimanden Balthazar Giørtz’ pragtfulde villa ved Ribe Å.
Det lille billede er et detailleret romantisk værk med den stemning i områderne omkring vandveje i Ribe by, som kan opleves den dag i dag.
Julius Tuxen (1820-1883), født København, uddannet toldassistent, først i hertugdømmerne (Slesvig og Haderslev) og efter 1864, nord for den daværende dansk/tyske grænse. I Weilbachs Kunstnerleksikon nævnes et ”Parti med Skibbroen i Ribe” 1878, så det viste billede må regnes for at være fra samme tid.
Fundet i genbrugsforretning 2019. I rimelig stand.