Andet kulturarbejde

Det udadvendte kulturarbejde har altid haft min interesse, det har givet sig udslag i mange aktiviteter hvis væsentligste manifestationer må siges at være Kulturhuset Vaskehuset i Silkeborg, Silkeborg Filmklub, Slotsgade 25 og Det Danske Videoværksted.

Er idag 2017, fmd. for arbejdsgruppen vedr. gavlkunst under Billedkunstrådet for Haderslev kommune, medlem af bestyrelsen for Haderslev Kunstforening, deltidsmedarbejder på Historie Haderslev/Historisk Arkiv for Haderslev Kommunes AV-afdeling med speciale i film og filmmateriale arbejder på bog om Slotsgade 25, det andet Kulturhus i Haderslev 1982- 2006.

Biografer:                                                                  

Biografer (filmrum) har altid haft stor betydning for mig. Siden opholdene i Kosmorama i Sønderborg i begyndelsen af 60’erne til etablering af de første egentlige visninger i Vaskehuset i Silkeborg, Bio 25 i Slotsgade 25 i Haderslev og sidst Garagebio i tilknytning til Det Danske Videoværksted, har jeg holdt af at se film, vise og formidle film, korte, lange, små og store, eksperimentelle og bare skæve. Det har været rigtig godt.

 

Foredrag, bl.a.:

2014/15: Baggrunden for udstillingen “Krigen i Haderslev”

2011: ”Rids af fascinationen af de levende billeder, fra fjernøstens skyggespil til vor tids fantasy- og science fiction film”, bl.a. Medievidenskab,SDU.

2008: ”Ruiner på film – en overset markør”, Muset på Koldinghus, slot.

2004: ”Berlins historie,- fra kongeby til moderne hovedstad”. Medievidenskab, SDU o.a.

2006: ”Den dokumentariske film”, Medievidenskab, SDU o.a.